teamrollen

Teamrollen naar de theorie van M. Belbin

R. Meredith Belbin introduceerde de teamrollen als de rol die jij aanneemt in een groep, de (on)uitgesproken bijdrage op basis van jouw specifieke persoonlijkheidskenmerken. Jouw teamrol levert dus bij aan de taken of doelen van een team, naast jouw functionele bijdrage.

Iedereen is verschillend en in een topteam vullen mensen elkaar aan. Ook waardeert en respecteert iedereen elkaar in zijn of haar eigenheid en unieke persoonlijkheid, wat de groep uiteindelijk verder brengt. Zo gaat er geen waardevolle energie verloren aan het aannemen van een rol die eigenlijk niet bij je past.

Sommige teams functioneren niet goed, omdat essentiële teamrollen ontbreken of teamrollen concurreren of botsen. Ook als de taakverdeling slecht aansluit op de natuurlijke rollen van de leden functioneert een team niet goed. De beste teamplayers kenmerken zich door de juiste timing en dosering van hun inbreng in het team. En door zichzelf en hun sterktes zodanig in te zetten, dat het de groep ten goede komt.

In teamcoaching is het zeer interessant om te kijken welke teamrollen dominant of juist ondervertegenwoordigd zijn. Of hoe de interactie tussen de natuurlijke teamrollen een rol speelt in een team wanneer deze niet effectief is.

helloTeamCoach werkt met een eigen ontwikkelde Team Quickscan om onder andere de teamrollen van een heel team in kaart te brengen. En te mappen waar de overlap en waar de verschillen zitten. Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een demo van de Team Quickscan.

Ook interessant?

Populaire posts