kwaliteiten versus competenties

Kernkwaliteiten versus competenties

Welke eigenschappen horen bij jou? Persoonlijke eigenschappen zijn kenmerkende omschrijvingen van een persoon en zie je vooral terug in de manier waarop je omgaat met anderen. Denk bijvoorbeeld aan situaties met klanten of collega’s op het werk. Maar bijvoorbeeld ook met vrienden of familie, bij je sportclub of vereniging of bijvoorbeeld de buren.

Het verschil tussen eigenschappen (kwaliteiten) en competenties

Een ander woord voor eigenschappen is kwaliteiten. Feitelijk zijn kwaliteiten persoonlijke eigenschappen die in je zitten. Je hebt ze niet aangeleerd, maar ze zitten in je karakter, ze komen als het ware van binnenuit. Een competentie (of bekwaamheid) is iets dat je hebt geleerd, bijvoorbeeld door een studie of cursus of door ervaring op te doen in de praktijk. Het is een vaardigheid, iets dat van buiten is gekomen.

  • Voorbeeld eigenschap / kwaliteit: je bent zo secuur (of voorzichtig, doortastend, vindingrijk)
  • Voorbeeld competentie / vaardigheid: je kunt zo goed schrijven (of rekenen, programmeren, opletten)

In teamcoaching is het altijd interessant in kaart te brengen welke individuele kwaliteiten en competenties aanwezig zijn: wie schittert in wat? En hoe kun je die talenten laten bloeien? Maar juist in teamcoaching is het ook goed te bekijken welke gedeelde kwaliteiten en competenties sterk in een team vertegenwoordigd zijn: dit is de groepskracht.

helloTeamCoach werkt met een eigen ontwikkelde Team Quickscan om de kwaliteiten en competenties van een heel team in kaart te brengen. En te mappen waar de overlap en waar de verschillen zitten. Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of een demo van de Team Quickscan.

Ook interessant?

Populaire posts